Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Chi tiết tin

Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 19:47 | 09/03

Sáng ngày 09/3/2018, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tham dự Hội nghị có trên 150 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và 22 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Công Vỹ- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là một công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo toàn huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới, bổ sung vào quy hoạch, thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các chức danh được quy hoạch. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nghiên cứu, xem xét, giới thiệu vào các chức danh đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 30/12/2015; Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn số 420-CV/HU ngày 18/01/2018 về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.


(Ảnh: Quang cảnh Hội nghị)

Sau đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục: