Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Chi tiết tin

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THĂNG BÌNH LẦN THỨ XVIII

Tác giả: Ngày đăng: 15:19 | 03/12

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XVIII đã hoàn thành. Đây là Đại hội có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ chúng ta trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện nhà thành huyện công nghiệp vào giữa thập kỷ sau.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng vào dự thảo Báo cáo chính trị. Đại hội đã tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ vào việc đánh giá tình hình, phân tích sâu sắc các nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu, phương hướng và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2010.

Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng.

Đại hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Minh Chiến- Uỷ viên Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ thay mặt cho Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến năm 2010 với những mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa huyện nhà tiếp tục tiến lên, hoà cùng nhịp độ phát triển chung của cả tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII gồm 39 đồng chí, là những người được tập thể đánh giá là sẽ có đủ năng lực và phẩm chất, gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và tiếp tục đổi mới vì nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương Thăng Bình. Không khí chung và thái độ của hầu hết đại biểu Đại hội đã biểu hiện sự mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII, sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng; giữ gìn và bảo vệ quan điểm, lập trường của Đảng, tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân đã giao cho.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 15 đồng chí.

Kính thưa các đồng chí.

Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; của Tổ công tác Tỉnh uỷ; sự đóng góp trí tuệ xây dựng Báo cáo chính trị của các đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tại diễn dàn trọng thể này, Đại hội chúng ta bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Tổ công tác Tỉnh uỷ  đã đến dự, theo dõi, chỉ đạo Đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn tất cả các đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin kịp thời, bổ ích, gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội, nỗ lực lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.   

          Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ… đã đến dự, theo dõi, góp phần vào thành công của Đại hội, cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của trung ương, tỉnh và địa phương đã theo dõi và kịp thời đưa tin về Đại hội.

          Đại hội biểu dương các cơ quan, các tiểu ban phục vụ Đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã làm việc tận tuỵ bảo vệ và phục vụ Đại hội.

          Kính thưa các đồng chí.

          Thưa toàn thể đại biểu.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui lớn và nguồn cổ vũ đối với Đảng bộ và nhân dân huyện ta. Đại hội có ý nghĩa quyết định đẩy mạnh công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Thăng Bình thành huyện công nghiệp vào giai đoạn 2015-2020. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là nhanh chóng biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực cuộc sống. Để làm được điều đó, phải tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tất cả vì một Thăng Bình phát triển giàu đẹp trong tương lai.

          Sau Đại hội này, các cấp uỷ Đảng phải triển khai kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Các cấp uỷ Đảng phải tập trung lãnh đạo chặt chẽ quá trình thực hiện Nghị quyết, tăng cường kiểm tra, phát huy mặt tích cực, uốn nắn kịp thời những sai sót, lệch lạc. Chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành phải khẩn trương thể chế hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội bằng những kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện. UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp đông đảo hội, đoàn viên và động viên mọi người ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

          Kính thưa các đồng chí.

Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XVIII biểu thị sự thống nhất của toàn Đảng bộ, toàn dân trong huyện, đoàn kết một lòng, phát huy cao độ truyền thống cách mạng; đồng tâm nhất trí khắc phục khó khăn; nêu cao ý chí tự lực tự cường; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Thăng Bình thành huyện công nghiệp, phấn đấu từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XVIII.

Xin cảm ơn các đồng chí. 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục: