Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đảng bộ xã Bình Sa nhìn lại 01 nhiệm kỳ
Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng bộ, quân và dân Bình Sa đã có nhiều nỗ lực, cơ bản hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, bức tranh kinh tế - xã hội của xã có nhiều khởi sắc.
Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt một số văn bản mới
Sáng ngày 12/11/2014, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt một văn bản chỉ đạo mới của Đảng. Đến dự Hội nghị đại biểu ở Trung ương, Tỉnh ủy có đ/c Vũ Quang Trung- đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II- Ban Tổ chức Trung ương, đ/c Trần Vũ Công- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đ/c Trần Phú Thọ- đại diện UBKT Tỉnh ủy.
Hội nghị chuyên đề về môi trường
Sáng ngày 23/10/2014, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác môi trường để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 về việc bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/HU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Hà Lam
Ngày 14/3/2014, Đảng ủy thị trấn Hà Lam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Hà Lam giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020, nhằm đánh giá lại những kết quả đã được và những mặt tồn tại, hạn chế sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian đến. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phan Nghĩa-TUV, Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Mặt...
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)
Ngày 13/8/2014, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
Ngày 06/3/2014, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).
Từ Nghị quyết đến thực tiễn
Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, Thăng Bình đã có những chuyển biến rõ nét về phát triển KT-XH. Trong đó, nỗi bật là việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị Hà Lam được người dân hết sức phấn khởi.