Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Nhân vật lịch sử văn hóa, danh nhân
Nguyên Ngọc, một người Quảng kỳ lạ
Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh ngày 5.9.1932 ở Bình Triều, Thăng Bình. Năm 1950, khi đang học trung học chuyên khoa (nay là trung học phổ thông), ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ yếu hoạt động ở Tây Nguyên, chiến trường chính của Liên khu V bấy giờ. Sau một thời gian ở đơn vị chiến đấu, ông chuyển sang làm phóng viên báo Quân đội nhân dân Liên khu V và lấy bút danh Nguyên Ngọc. Một số tác phẩm chính của ông: Đất nước đứng lên, Rẻo cao, Đường chúng ta đi, Đất Quảng, Rừng...
Tiểu La Nguyễn Thành với phong trào vận động cứu nước đầu thế kỷ XX
Ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX, sau khi hệ ý thức phong kiến hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ lịch sử, giai cấp phong kiến nói chung đã phản bội lợi ích của dân tộc thì một khuynh hướng cứu nước mới xuất hiện ở Việt Nam – khuynh hướng tư sản - hệ tư tưởng của khuynh hướng này sau khi vào nước ta bằng những con đường khác nhau, đã được các sĩ phu yêu nước Việt Nam bấy giờ tiếp thu và lấy đó làm con đường vận động cứu nước giải phóng dân tộc. Cuộc vận động cứu nước ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX biểu hiện...
Nguyễn Hữu Khiêm - Người chủ trì phong trào chống Pháp ở Thăng Bình
Trong ký ức của những người con dòng họ Nguyễn Hữu, Nguyễn Hữu Khiêm là một nhà cách mạng kiệt xuất, một nhà diễn thuyết tài ba; với tài thuyết phục của mình, ông đã thuyết phục biết bao người theo cách mạng, trong đó có cả những địa chủ phong kiến. Ông đã sống một cuộc đời tận hiến, trung với Đảng, hiếu với dân, mọi nhiệm vụ được tổ chức phân công ông đều hoàn thành một cách xuất sắc. Không quá để nói rằng: “Nguyễn Hữu Khiêm - Người chủ trì phong trào chống Pháp ở Thăng Bình”.
Chuyện những nữ anh hùng tuổi hai mươi
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có những người con gái vừa tròn mười tám, đôi mươi đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; họ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của phụ nữ Việt Nam, là đóa hoa đẹp trong rừng hoa cách mạng Việt Nam. Các chị xứng đáng được vinh danh là những nữ anh hùng.
Đội du kích Bình Hòa
Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhà thờ tiền hiền Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) đã trở thành một địa điểm hoạt động cách mạng. Đặc biệt nơi đây, còn gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang hay gọi là đội du kích Bình Hòa.
Danh nhân Tiểu La - Nguyễn Thành
Trong phong trào Nghĩa Hội ở Quảng Nam 1885 - 1887, có rất nhiều sĩ phu yêu nước ở tỉnh nhà tham gia; trong đó có một người trẻ tuổi, tài cao, kiên trì đấu tranh cho sự nghiệp cứu nước của dân tộc, từ Nghĩa Hội đến Đông Du; đó là Tiểu La-Nguyễn Thành.
Danh nhân Nguyễn Thuật